top of page
The sun of justice, symbol of QBFexposed.com

წარმოგიდგენთ QBF-ის სამართლებრივი განახლებების განყოფილებას

გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება სამართლიანობის ქვაკუთხედია. რამდენადაც QBF საგა ვითარდება სხვადასხვა იურისდიქციებში, მნიშვნელოვანია დაინტერესებული მხარეებისა და ფართო საზოგადოებისთვის იყოს ინფორმირებული უახლესი სამართლებრივი მოვლენების შესახებ. ამის გათვალისწინებით, ჩვენ ვამაყობთ, რომ შემოგთავაზებთ სპეციალურ განყოფილებას ჩვენს ვებსაიტზე, რომელიც უზრუნველყოფს ყოვლისმომცველ განახლებებს QBF-თან დაკავშირებული ყველა სასამართლო გადაწყვეტილების და განხილვის შესახებ სხვადასხვა ქვეყანაში.

ეს განყოფილება მიზნად ისახავს გახდეს ინფორმაციის სანდო წყარო, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენს მკითხველს წვდომას ზუსტი და დროული განახლებების შესახებ. წინასწარი მოსმენებიდან საბოლოო განაჩენამდე, აქ იქნება დოკუმენტირებული ყველა მნიშვნელოვანი სამართლებრივი ეტაპი. ჩვენი ვალდებულებაა სინათლე მოჰფინოს სიმართლეს და უზრუნველვყოთ სამართლიანობის გამარჯვება.

თვალი ადევნეთ, როდესაც ჩვენ ვაგრძელებთ ჭეშმარიტებისა და სამართლიანობისკენ სწრაფვას და გახსოვდეთ, „სამართლიანობის მზე ყველაფერს გამოავლენს“.

 ზელიმხან მუნაევს მიესაჯა ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი თაღლითობისთვის, განსაკუთრებით დიდი მასშტაბით.
2023 წლის 21 სექტემბერი

ქალაქ მოსკოვის პრესნენსკის რაიონულმა სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოსცა დედაქალაქის 32 წლის მკვიდრის, ზელიმხან მუნაევის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეზე. ის მსჯავრდებულია მე-2 ნაწილით Ხელოვნება. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 210 (დანაშაულებრივ გაერთიანებაში (კრიმინალურ ორგანიზაციაში) მონაწილეობა და Ხელოვნება. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 159 (განსაკუთრებით მასშტაბური ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი თაღლითობა).

სისხლის სამართლის საქმეზე საბრალდებო დასკვნა დაამტკიცა რუსეთის ფედერაციის გენერალური პროკურატურა.

დადგინდა, რომ 2012 წლის ივნისიდან 2021 წლის მაისამდე პერიოდში მუნაევი თავის თანამზრახველებთან ერთად, რომლის სისხლის სამართლის საქმეც ცალკე წარმოებად იყო დაყოფილი, იყო KBB კომპანიების ჯგუფის ბაზაზე ორგანიზებული დანაშაულებრივი გაერთიანების ნაწილი.

მუნაევმა, დანაშაულებრივი გაერთიანების სხვა წევრებთან ერთად, მოაწყო ხელშეკრულებების გაფორმება მსხვერპლებთან შვილობილი უცხოური იურიდიული პირების სახელით ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე პირდაპირი წვდომის შესახებ. ამასთან, თავდამსხმელებმა მოქალაქეები შეცდომაში შეიყვანეს ფასიანი ქაღალდებით გარიგებებთან დაკავშირებული საქმიანობის კანონიერების შესახებ, რადგან მათ არ გააჩნდათ შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული სავალდებულო ლიცენზია.

არაინფორმირებულმა მსხვერპლებმა მიიჩნიეს, რომ მათ ფულის ინვესტიცია მოახდინეს მოგების მიზნით, გააფორმეს ნდობის მართვის კონტრაქტები და შეიტანეს ფული ნაღდი და უნაღდო მეთოდებით.

მუნაევი თავის თანამზრახველებთან ერთად, რომლებსაც ჰქონდათ მსხვერპლის სახსრების განკარგვის შესაძლებლობა, გამოიყენეს ისინი არა კონტრაქტში მითითებული მიზნებისთვის, არამედ გაიტაცეს.

მუნაევისა და მისი თანამზრახველების დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად მოიპარეს მეანაბრეების ფული 1 მილიარდ 238 მილიონ რუბლზე მეტი ოდენობით.

სისხლის სამართლის საქმე დანაშაულებრივი გაერთიანების ორგანიზატორის მიმართ, საერთაშორისო ძებნილ სიაში ყოფნის ფაქტზე ცალკე წარმოებაშია გამოყოფილი.

პრესნენსკაიას რაიონთაშორისი პროკურორების სახელმწიფო პროკურორის პოზიციის გათვალისწინებით ოფისი, სასამართლომ მუნაევს 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა გენერალური რეჟიმის გამასწორებელ კოლონიაში.

წყაროები: 

რუსეთის ფედერაციის პროკურატურა - ცენტრალური ფედერალური ოლქი მოსკოვი

ფედერალური აღმასრულებელი სამსახური 

დაიმახსოვრე, გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება სამართლიანობის ქვაკუთხედია. დავრწმუნდეთ, რომ ისინი ყველა სიტუაციაში დაიცვან

სამოქალაქო საქმეები კვიპროსში

Cმალე…
ჩვენ გამოვამჟღავნებთ ბ-ნი ათანასიადესის მიერ მოწმეთა ჩვენებებში გამოთქმულ უზუსტობებს, ბუნდოვანებას და შეცდომაში შემყვან განცხადებებს. 

​1. ნასამართლობა  ზელიმხან მუნაევი
2. რუსეთის ბანკის ლიცენზიის შეჩერება 
3. ინფორმაცია საქმეზე No10-22225/2021
4. ინფორმაცია საქმეზე No3/1-0238/2021
5. სისხლის სამართლის საქმეები  ზელიმხან მუნაევი
6.ასოცირებული პირები
დიმიტრი სერგეევიჩ ლეპეშკინი
7.​ინფორმაცია საქმეზე No33-7084/2020
3 4 5 6 7 8 9 

bottom of page